Giới thiệu tiện ích [BlackBerry 10] Profile Manager – tự động cài chế độ rung/chuông theo giờ

Giới thiệu tiện ích [BlackBerry 10] Profile Manager – tự động cài chế độ rung/chuông theo giờ

Người sử dụng muốn điện thoại BlackBerry 10 tự động chuyển thành chế độ rung khi đến giờ ngủ hoặc giờ đi làm, và đổi thành chế độ chuông trở lại khi sáng sớm hoặc tan sở? Chỉ với ứng dụng miễn phí Profile Manager, bạn hoàn toàn thực hiện mong muốn đó một cách dễ dàng.

Ứng dụng này có thể cho phép bạn cài đặt thời điểm để máy tự động đổi profile âm thanh, ví dụ mình cài là 11 giờ đêm chuyển thành rung, tới 5 giờ sáng ngày tiếp theo thì chuyển qua chuông, lặp lại từ thứ 2 đến thứ 6. Song song đó bạn còn có thể thiết lập tự động tắt mở Bluetooth, chặn cuộc gọi, đổi hình nền màn hình chính hoặc màn hình khóa.
Profile Manager không những cho phép máy thay đổi profile theo thời gian mà còn hỗ trợ tất cả các chức năng nói trên khi bạn bỏ máy vào hoặc rút máy ra khỏi holster (bao có cảm biến riêng cho các điện thoại BlackBerry).

Có thể bạn quan tâm ? close