Ba Biện Pháp Hành Tâm Thiền Chủ Yếu

Các điểm nhất thiết lưu ý Vào thời gian Tập Thiền.

– Không nên đợi thiền định sẽ kết quả như thế nào, và đừng chú ý xung quanh bạn đã và đang xảy ra điều gì, cần giữ cho suy nghĩ luôn bình thản.Hãy để thiền định hướng cho mọi người những gì Thiền muốn biểu lộ cho mọi người
– Luyện thiền sẽ không có biểu hiện theo đuổi thêm và chưa từng có cố sức bạo mạnh gì vì vậy mọi người Không cũng không căng thẳng.Hãy để sức lực tập thiền của các bạn thoải mái cộng thêm đều đặn, cứ relax cùng với Thiền Định nhạc thiền là gì
– Không được quá nóng nãy lúc Tập Thiền mà tập luyện một cách im dịu,dễ chịu.Nếu có tính kiên nhẫn và có thời gian tập luyện để mà tiếp nhận những thứ có giá trị

– Hãy đánh giá một cách bình đẳng mọi việc cho dù bất cứ điều gì diễn ra với bản thân
– Hãy giữ tâm hồn luôn thư thái . Cộng thêm tập phương thức bỏ đi hầu hết một số chuyện đã diền ra.
– Phải chấp thuận cộng thêm hài lòng những kiến thức của chính mình, dù là kiến thức bản thân bạn không thích.Không lên án chính mình về tất cả điều chính bạn đã thất bại.
– Hãy đối đãi kỹ càng với chính bạn.Bản thân các bạn có thể là không hoàn thiện, nhưng các bạn sẽ là tất cả những điều bản thân bạn sẽ hoạt động với và cùng quy trình để hóa nên “một ai đó”
– Khi muốn khôn ngoan trên đời thì bạn phải trải qua những thất bại với vất vả
– Đừng nên để mọi chuyện đè nặng trong người. Mọi người không cần thiết phải giải quyết hầu hết mọi việc. Sự nghĩ nhiều sẽ không giải tỏa bạn khỏi hố sâu. Ở thiền, Tâm sẽ được yên tịnh hóa một cách thản nhiên chính vì sự tỉnh thức, vì sự quán tâm tĩnh lặng .
– Tuyệt đối đừng để tậm hồn mọi người dính vào sự tham vọng hay là ganh ghét bởi vì nó có khả năng hình thành hàng rào giữa con người và con người, sẽ khiến mọi người trở thành người bất thiện

Nguồn: kimtuthap.org/thien-dinh/phuong-phap-anapanasati.html

Có thể bạn quan tâm ? close